KARYKATURY

Dane techniczne:
Długość:
1 metr
Szerokość:
1 metr
Wysokość:
1 metra
Uczestnicy:
Dowolna ilość
Obsługa:
1 osoba
Zasilanie:
Montaż:
15 minut
Gotowość:
30 minut przed rozpoczęciem imprezy
Opis atrkacji:

Opis w przygotowaniu

Galeria atrakcji: