KOLOROWY
SAMOCHÓD

Dane techniczne:
Długość:
1 metr
Szerokość:
4 metry
Wysokość:
4 metry
Uczestnicy:
Dowolna liczba
Obsługa:
1 osoba
Zasilanie:
Montaż:
15 minut
Gotowość:
30 minut przed rozpoczęciem imprezy
Opis atrkacji:
Galeria atrakcji: